Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych oraz cookies.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu jest: CENTIB sp. z o. o. z siedzibą w Pińczowie, ul. Zachodnia 7 / b-104, 28-400 Pińczów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001059308, NIP: 6621826828, REGON: 526438717, kapitał zakładowy 5000,00 zł
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator.

§ 2 Cel i okres przetwarzania

 1. Dane osobowe, podane przez użytkownika w formularzach rejestracji konta oraz zamawiania usługi, wykorzystywane są:
  1. do uruchomienia oraz realizacji usług
  2. do fakturowania usług
  3. do przetwarzania i przechowywania dokumentów finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne pod które podlega Operator
  4. do kontaktu z użytkownikiem w zakresie zamówionej usługi
  5. do kontaktu z użytkownikiem w zakresie utworzonego konta w serwisie
 2. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych, kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922; zwana dalej: "Ustawą o ochronie danych osobowych") oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz usuwania.

§ 3 Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich poprzez stosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.
 2. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail użytkownika przesyłane sa hasła dostępu które użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zmienić.

§ 3 Cookies

 1. Pliki cookies zapisywane są w pamięci urządzenia użytkownika.
 2. Korzystając z ustawień przeglądarki można w każdej chwili usunąć pliki cookies
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania (logowania - utrzymanie sesji) oraz w celach statystycznych oraz marketingowych