Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych oraz cookies.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu jest: Agencja Interaktywna CENTIB Kasjan Rogal” z siedzibą w miejscowości Skowronno Dolne, pod numerem 61, 28-400 Pińczów, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP 916-134-87-30.
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 3. Kontakt z Administratorem / Operatorem serwisu możliwy jest za pośrednictwem adresu email bok@tb3.pl

§ 2 Cel i okres przetwarzania

 1. Dane osobowe, podane przez użytkownika w formularzach rejestracji konta oraz zamawiania usługi, wykorzystywane są:
  1. do uruchomienia oraz realizacji usług
  2. do fakturowania usług
  3. do przetwarzania i przechowywania dokumentów finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne pod które podlega Operator
  4. do kontaktu z użytkownikiem w zakresie zamówionej usługi
  5. do kontaktu z użytkownikiem w zakresie utworzonego konta w serwisie
 2. Dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych, kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922; zwana dalej: "Ustawą o ochronie danych osobowych") oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, korekty, usuwania oraz przenoszenia do innego administratora jego danych osobowych.
 4. Dane nie będą przekazywane ani przetwarzane na terytorium państw spoza obszaru UE.

§ 3 Przekazywanie danych

 1. Operator do realizacji zamówionych przez użytkownika usług wykorzystuje usługi podmiotów zewnętrznych, niektórym z nich mogą być przekazywane Twoje dane w poniższym zakresie:
  1. Dostawca płatności (PayPro S.A.)
  2. System fakturowo-księgowy online (Web INnovative Software Sp. z o.o.)
  3. Utrzymywania i rejestracji domen (Consulting Service sp. z o. o., MSERWIS Sp.z o.o. sp. k. oraz NASK-PIB)
  4. Osoby współpracujące z Operatorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie wspierania działalności na rzecz użytkowników
  5. Portale społecznościowe
  6. Biuro księgowo-rachunkowe na potrzeby prowadzenia dokumentacji finansowej

§ 4 Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich poprzez stosowanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.
 2. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail użytkownika przesyłane sa hasła dostępu które użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zmienić.
 3. Połączenie z serwisem operatora następuje przez szyfrowane połączenie HTTPS

§ 5 Cookies

 1. Pliki cookies zapisywane są w pamięci urządzenia użytkownika.
 2. Korzystając z ustawień przeglądarki można w każdej chwili usunąć pliki cookies
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania (logowania - utrzymanie sesji) oraz w celach statystycznych oraz marketingowych (w tym porfilowania)